Katsaus kevätlukukauden kalenteriin

Tällä viikolla alkoi taas täyspäiväinen opiskelu, minkä kunniaksi avaan teille hieman miltä näyttää tämän maantieteen opiskelijan kolmannen vuoden kevätlukukauden kalenteri. Kontaktiopetusta sisältäviä kursseja on kiitettävän paljon, mutta lukemistakin riittää, kun oman LuK-tutkielman teko vaatii laajaa kirjalliseen aineistoon perehtymistä. Valmistuakseni luonnontieteiden kandidaatiksi kesään mennessä on LuK-tutkielman lisäksi suoriuduttava vielä viimeisistä sivuaineopinnoista, yhdestä pakollisesta paikkatietokurssista ja virkamiesruotsista. Hommia siis riittää! Kevät tulee kulumaan seuraavien kurssien parissa ähkiessä:

LuK-tutkielma eli kandi: Noin 30 sivun mittainen itsenäinen tutkimustyö itse valitusta aiheesta. Kandin teko on eräänlainen lopputyö, joka suoritetaan kolmantena vuotena. Tutkielman tekoa avustaa tekoprosessia ohjaava ryhmäopetus, kirjoittamista kehittävä äidinkielen opetus, sekä henkilökohtainen aihepiirin tunteva ohjaaja. Sisältää myös seminaarin, jossa oma tutkimustyö esitellään ja opponoidaan.

Virkamiesruotsi: Sisältää ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen kurssin. Räätälöity pääainekohtaisesti niin, että kursseilla opitaan oman alan sanastoa ja valmistaudutaan alalle tyypillisiin käyttötilanteisiin.

Paikkatietomenetelmät: Massiivinen kurssi, jossa opetellaan käsittelemään, soveltamaan ja analysoimaan paikkatieto-ohjelmia ja -aineistoja. Sisältää teoriapohjaiset demoluennot, sekä harjoitustyöt jossa päästään käytännön hommiin. Tulee viemään neljännessä periodissa ison lohkon ajastani, sillä tunteja tähän yhteen kurssiin sisältyy yhteensä noin 15 per viikko.

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto: Sivuaineeseeni ympäristötieteeseen sisältyvä kurssi, jossa nimensä mukaisesti käsitellään ympäristönsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ja harjoitellaan esimerkkikeissien avulla kyseisten lakien ja asetusten tulkintaa eri tilanteissa.

Ympäristötieteen perusopintojen loppukuulustelu: Sivuaineeni vetää pakettiin kirjatentti jostain kokonaisvaltaisesta ympäristötieteen teemasta.

Ympäristönsuojelun kenttäkurssi: Loppukeväällä toteutettava kotimaan ekskursio, jolla perehdytään ympäristön tilan tutkimusmenetelmiin ja käytännön ympäristönsuojeluun.

Working in developing countries: Englanninkielinen kurssi sisältyy ”development studies” -sivuainekokonaisuuteeni. Kurssilla eri yhteyksissä globaalissa etelässä työskennelleet henkilöt käyvät kertomassa kokemuksistaan, valmistaen kansainvälisten uranäkymien innostamia opiskelijoita toimimaan eri ympäristöjen ja kulttuurien keskellä. Pidämme luennoista opintopäiväkirjaa ja suoritamme aihetta teoretisoivan kirjatentin. Ehdottomasti kevään mielenkiintoisin kurssi!

Internacional development policy and analysis: Englanninkielinen UniPid-verkkokurssi, joka sisältyy myös kehitystutkimuksen sivuaineeseeni. UniPid on suomalaisten yritysten yhteistyöverkosto, joka tarjoaa internetin välityksellä suoritettavia kursseja kehitys-, ihmisoikeus- ja ympäristöteemoihin liittyen. Kurssi koostuu viikoittaisista lukumateriaaleista, dokumenteista ja loppusuorituksena toimivista laajoista esseistä. Lisätietoa UniPidista löytyy täältä.

 

Aikamoinen lista! Olen oikeastaan jokaisesta kurssista ja kandiaiheestanikin motivoitunut, mutta tiedän että loppukeväästä tulen repimään hiuksiani. Vaikken saisikaan kaikkea kevään aikana valmiiksi, niin monia tenttejä on mahdollista suorittaa tai uusia vielä kesäkuussa. Onneksi päivät pitenee ja nyt saatiin luntakin. Ehkä tästä vielä selvitään!