Sukellus kandiaiheeseeni

Kandi eli kandidaatintutkielma on tämän kevään suurin projekti. Siihen valmistautuminen alkoi jo viime syksynä ja nyt sen työstämiseen on varattu valtaosa etenkin juuri alkaneen neljännen periodin opiskeluajastani. Kandin rakenteesta puhuin jo hiukan aiemmassa postauksessani, mutta koska aihe on tässä vaiheessa olevalle opiskelijalle niin tärkeä, päätin syventyä myös hieman itse tutkielman aiheeseen.

Maantieteen opinnoissa tutkimusaiheen valintaa ei juurikaan ole rajoitettu, kunhan aiheen tarkastelussa huomioidaan alueellinen tai spatiaalinen näkökulma. Oma tutkielmani onkin melko tyypillinen maantieteilijän tutkimuskohde. Idean tutkielmani aihepiirille (sain mistäpä muualtakaan kuin) Perusta: Vaihto-opiskelu ja etenkin matkustelu Liman ulkopuolella ruokkivat jo ennestäänkin vahvaa kiinnostusta koskien globaalin etelän kehityslinjojen ja herkästi haavoittuvan luonnonympäristön kohtaamista. Vierailin vaihto-opiskeluni aikana lukuisia kertoja eri puolilla Amazoniaa. Loputtomalta tuntuva sademetsä, kaikkialla hengityksen salpaava monimuotoisuus ja ihmisten eloisuus ja tapa elää viidakossa… Kaiken tämän näkeminen ja kokeminen mullistutti jo melko kokeneenkin reissaajan ajatusmaailmaa aika tavalla. Tiesin haluavani sijoittaa tutkimukseni aiheen Latinalaiseen Amerikkaan ja mieluiten juuri Amazoniaan, mutta lopullinen idea sai kaipaamansa vahvistuksen maantieteen päivillä, kun eräs jatko-opiskelija esitteli teemaan liittyvää projektiaan.

Tutkimusaiheeni käsittelee Perun ja Brasilian, ja samalla koko Amazonian läpi kulkevan, vuonna 2011 valmistuneen valtatien vaikutuksia metsäkatoon eli deforestaatioon Madre de Diosissa Perussa. Madre de Dios sijaitsee Amazonin sademetsävyöhykkeellä, joka on biodiversiteetiltään rikkaimpia alueita maailmassa. Valtatien rakentamisen on osoitettu kiihdyttävän monin tavoin alueen deforestaatiota, kun päällystetty tie on tehnyt mahdolliseksi luonnonvarojen tehokkaamman hyödyntämisen. Haluankin tutkia tarkemmin miten deforestaatio on kehittynyt rajatun tienpätkän läheisyydessä, ennen valtatien valmistumista ja sen jälkeen. Lisäksi pyrin alueen maankäytön visuaalisella ja tilastollisella tarkastelulla selvittämään, minkälainen maankäyttö on lisääntynyt tien rakentamisen myötä. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää, vaikuttaako teiden rakentaminen alueesta riippumatta metsän tilaan heikentävästi, vai voiko parantunut pääsy markkinoille ja tien mahdollistamat vaihtoehtoiset elinkeinot keventää metsiin kohdistuvaa painetta metsäasutuksen lähistöllä. Aineistonani käytän kirjallisuuslähteiden lisäksi avoimia paikkatietoaineistoja ja satelliittikuvia alueelta ja tutkimusmenetelmäni ovat näihin aineistoihin perustuva laskennallinen ja visuaalinen analyysi.

Aiheestani tekee erityisen mielenkiintoisen se, että kyseessä on nykymaailman tilanteeseen nähden melko harvinainen tilanne: Ennestään vaikeasti saavutettavia valtavia alueita liittyy ihmiskunnan globaaliin verkkoon. Uudistetun tien myötä alueelle muuttaa uudisasukkaita, jotka alkavat käyttää maata uusin tavoin, tietämättä välttämättä toimiensa todellisia seurauksia. Alueeseen kohdistuvien vaikutusten skaala muuttuu: Ennen aluetta muokkasivat pääosin paikalliset tekijät, nyt sen tulevaisuutta muovaavat kansainvälisen markkinatalouden epävakaat virtaukset.

 

Eli tällaisten teemojen kanssa täällä ruudun toisella puolella pelehditään! Amazonfiilistelyn vauhdittaman tutkielman tekoon kuuluu luonnollisesti myös paikallisen cumbian kuunteleminen:

 

Munantäyteistä pääsiäisviikkoa kaikille!