Pääaineen valinta – tie tuntemattomaan?

Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta ja pääainevalinnoista ei päivääkään. 

Vai miten se meni? Ehkei ihan noin kuitenkaan, mutta vanhaa sananlaskua mukaillen voi sanoa, että varma kevään merkki on ensimmäiselle vuosikurssille suunnattujen pääaineinfojen ilmaantuminen kauppakorkeakoulun intranetin uutisvirtaan. Ah, tästä tietää, että taas on kohta yksi vuosi ohi, ja kuten minulla ja useimmilla muilla se merkitsee sitä, että kohta on vappu (jee!), sen jälkeen vuoden viimeinen tenttikausi toukokuussa ja sitten kesäloma! Kesäloma toki opiskelijalla tarkoittaa useimmiten kesätöitä, jotta tarkenee henkensä pitimiksi.

Kuitenkin suurimmalle osalle ensimmäisen vuoden opiskelijoita se tarkoittaa suuria päätöksiä oman tulevaisuutensa suhteen: minkä pääaineen valitsen? Pääaineiden karkeita eroja pohdinkin jo aiemmassa postauksessani, joten en tässä pureudu niinkään pääaineiden luokitteluun, tyypittelyyn ja kuvailuun. Pääaineen valinta on oikeastaan yliopiston ja opintoalan valinnan jälkeen kuitenkin suurin valinta, minkä tekee oman tulevaisuutensa suhteen. Nimittäin se, mihin suuntaan päättää suuntautua, rajaa opiskelijalle lopulta jonkin verran sitä, mitä voi opiskella tai mihin voi työllistyä.

Okei, jos ollaan ihan rehellisiä, niin valinta ei ole niin kuolemanvakava. Ei pääaineen valinta lopulta niin paljon rajaa pois erilaisia vaihtoehtoja suunnata opintojaan, jos ei lasketa mukaan ehkä rahoitus- ja laskenta-alan ja ekonomistin tehtäviä, sillä nämä tehtävät vaativat yleensä spesifejä opintoja, jos vaikkapa ajattelee työllistyvänsä tilintarkastusalalle. Mutta jos tutkinnon nimike on KTM (kauppatieteen maisteri) valmistuessaan, niin se antaa jo itsessään paljon vaihtoehtoja, eikä pääaineella ole niin suurta väliä.

Turun kauppakorkeakoulussa toki iskee valinnan vaikeus, sillä pääainevaihtoehtoja on yhteensä kolmetoista kappaletta. Rupea siinä nyt sitten helposti pohtimaan, että minkähän näistä ottaisi! Kyseessä on toki mielestäni positiivinen ongelma, sillä valinnan laajuus antaa erilaisille ihmisille mahdollisuuksia valita omanlaisiaan aineita. Puhumattakaan siitä, että laaja ainevalikoima pelkästään kauppakorkeakoulun sisällä antaa mahdollisuuden todella mielenkiintoisiin sivuaineyhdistelmävalintoihin pääaineen rinnalla. Kun tähän lisätään vielä kaikki Turun yliopiston tiedekuntien tarjonta sivuaineista yli yksikkörajojen, niin voi heikompaa hirvittää valintojen pohtiminen.

Noh ei hätä ole tämän näköinen. Kyllä sitä valintaa saa miettiä koko ensimmäisen vuoden. Ei siis pitäisi tulla yllätyksenä lopulta se, että huhtikuun tullessa, olisi valinta tehtävä. Kannattaa siis perehtyä jo hyvissä ajoin eri pääaineiden kuvauksiin, kysellä opetushenkilökunnalta ja muilta pääaineen opiskelijoilta, että millaista se on. Tärkeintä on ehkä pitää kuitenkin mieli avoinna, eikä mennä sen mukaan, mitä mahdollinen ulkopuolinen paine sanoo, että mitä kannattaisi opiskella.

Opiskele sitä, mitä tekee mieli!